آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالانه سهام بانک انصار

آگهي ذيل در روزنامه های جام جم و دنيای اقتصاد مورخ 7/04/1391 به چاپ رسيده است


چهارشنبه 21 تیر 1391 11737 الأربعاء 11 جوييه 2012 12:00