انتشار شماره 24 تحليل‌نامه اقتصادي بانک‌انصار

 انتشار شماره 24 تحليل‌نامه اقتصادي بانک‌انصار

بيست‌وچهارمين شماره تحليل‌نامه‌اقتصادي‌بانک‌انصار باموضوعات متنوع وآخرين اخبارواطلاعات مربوط به اقتصاد، تجارت و حوزه پولي‌وبانکي ازسوي مرکزمطالعات‌ونوآوري بانک‌انصار منتشرشد و دراختيار علاقمندان قرارگرفت.

به گزارش اداره‌کل‌روابط‌عمومي‌وتبليغات، در بيست وچهارمين شماره تحليل‌نامه اقتصادي بانک‌انصار با عناوين پيشرفت اقتصادي مالزي و اصلاحات‌اقتصادي آن کشور، بررسي تأثيرات تنش‌هاي ميان آمريکا‌وکره‌شمالي براقتصادجهاني، بررسي شاخص سرمايه‌انساني ايران وجهان در سال 2017، شاخص آمادگي تغيير2017 ، تجارت پنهان، تحليل رشداقتصادي ايران، نئوبانک وآسيب‌شناسي اجراي بانکداري‌اسلامي مطالب ارزشمندي حاوي آمار مقايسه‌اي وبااستفاده ازمنابع معتبر به خواننده ارايه مي‌شود تا به شکل‌گيري رويکرد کارشناسي و تحليلي او مساعدت کند.

اين گزارش مي‌افزايد که در شماره بيست‌وچهارم تحليل‌نامه اقتصادي بانک‌انصار نيز کماکان آمار وارقام، نمودارها، تحليل‌هاي تئوريک و طرح موضوعات کليدي و داراي اولويت حوزه اقتصاد وپولي وبانکي به چشم مي‌خورد که نه تنها به ارتقاي سطح آگاهي‌هاي تخصصي و کارشناسي منابع‌انساني بانک و علاقمندان حوزه‌هاي بانکداري ياري مي‌رساند، بلکه تا حدود زيادي از وجود رويکرد علمي و پژوهشي بانک انصار در مديريت کسب وکار اين بانک خبر مي‌دهد.

 

اداره کل روابط عمومي وتبليغات


چهارشنبه 01 آذر 1396 845 الأربعاء 22 نوفمبر 2017 02:08