در ایام دهه کرامت مدیران و کارکنان بانک انصار درامر حسنه اهداي خون مشارکت کردند

در ایام دهه کرامت مدیران و کارکنان بانک انصار درامر حسنه اهداي خون مشارکت کردند

به منظور فراهم شدن زمينه مشارکت مديران و کارکنان بانک انصار در امرحسنه اهداي خون که در راستاي انجام مسئوليت هاي ديني و اخلاقي صورت مي گيرد، سازمان انتقال خون تهران نسبت به دريافت خون مديران و کارکنان داوطلب اين بانک اقدام کرد.

 

به گزارش اداره کل روابط عمومي وتبليغات ، با هماهنگي معاونت منابع انساني و آموزش، سازمان انتقال خون تهران با استقرار واحدهايي از متخصصان خود در ساختمان هاي مرکزي و شماره دو  ، نسبت به خونگيري از مديران و کارکنان اين بانک اقدام کرد.

 

 

 

شايان ذکر است که کارکنان ارزشي بانک انصار براساس هماهنگي هاي دايره رفاه معاونت منابع انساني و آموزش طي سال هاي گذشته و دو مرحله در هرسال، نسبت به اهداي خون اقدام و بر پايبندي خود نسبت به انجام مسئوليت هاي اجتماعي صحه گذاشته اند.

گفتني است در اين مرحله تعداد 105  نفر از همکاران حوزه مرکزي در اين امر حسنه شرکت کردند و مرحله دوم اهداي خون در دي ماه سال جاري انجام خواهد شد.

 

اداره کل روابط عمومي و تبليغات

 


دوشنبه 09 مرداد 1396 1017 الإثنين 31 جوييه 2017 08:27