رتبه اول بانک انصار در ارزش افزوده در جشنواره ملی بهره وری

رشد 34 درصدی بانک انصار در ارزش افزوده

رتبه بانک انصار در ارزش افزوده در جشنواره ملی بهره وری طی سال مالی 1389 :

بانک انصار در سرفصل ارزش افزوده نسبت به نرخ جاری، با رشد 34 درصدی بیشترین میزان رشد را در میان دوازده بانک شرکت کننده در جشنواره ملی بهره وری را بدست آورده است. این در حالی است که میانگین رشد این شاخص 19 درصد می باشد.

همچنین بانک انصار در سرفصل ارزش افزوده نسبت به نرخ ثابت، با رشد 21 درصدی بیشترین میزان رشد را در میان دوازده بانک شرکت کننده در جشنواره ملی بهره وری بدست آورده است. این در حالی است که میانگین رشد این شاخص 6 درصد می باشد.

 

رشد شاخص  سر فصل ارزش افزوده ( پایان سال مالی 1389 نسبت به سال مالی 1388)

نام بانک

رتبه در نرخ ثابت

به نرخ ثابت

رتبه در نرخ جاری

به نرخ جاری

بانک انصار

1

21%

1

34%

بانک ملت

2

18%

2

32%

بانک صادرات ایران

5

14%

3

29%

بانک پاسارگاد

3

15%

4

28%

بانک سینا

4

15%

5

28%

بانک تجارت

6

11%

6

24%

بانک پارسیان

7

0%

7

12%

بانک اقتصاد نوین

8

-7%

8

5%

بانک کارآفرین

9

-11%

9

0%

بانک حکمت ایرانیان

10

-14%

10

-3%

بانک تات

11

-

11

-

بانک دی

12

-

12

-

میانگین رشد شاخص

-

6%

-

19%

         

        * نرخ ثابت نسبت به سال 1383 در نظر گرفته شده است

        * بانکهای تات و دی  بعد از تاریخ مورد نظر تاسیس شده اند.

        * تا تاریخ تهیه این گزارش کتاب رتبه بندی مربوط به اطلاعات سال مالی 1390 منتشر نشده است وبه اداره امارواطلاعات بانک  ارائه نشده است.

 

دوشنبه 22 آبان 1391 2721 الإثنين 12 نوفمبر 2012 06:35