مديرکل روابط‌عمومي‌وتبليغات: کتابچه نشان بازسازي شده بانک‌انصار ابزار موثري براي استحکام هويت‌بصري آن است

 

مديرکل روابط‌عمومي‌وتبليغات:

کتابچه نشان بازسازي شده بانک‌انصار ابزار موثري براي استحکام هويت‌بصري آن است

کتابچه نشان بانک‌انصار شامل راهنمايي و دستورهاي فني و تخصصي موثر در استحکام هويت‌بصري است تا از طريق اجراي دقيق مفاد آن ازسوي کليه عناصرسازماني بتوان افکارعمومي را در راستاي شکل‌گيري برند اين بانک به شيوه‌اي کارشناسانه و اثربخش هدايت کرد.

آقاي سيدحميدخالقي مديرکل‌بازاريابي‌وتبليغات، ضمن بيان اين مطلب، افزود: اين کتابچه به مبادي ذيربط بانک کمک مي‌کند که بهنگام بازاريابي، اطلاع‌رساني وتبليغات درخصوص خدمات و مزيت‌هاي رقابتي، از استانداردهاي يکساني براي شکل‌دهي به هويت‌بصري بانک به‌عنوان پشتوانه هويت‌تجاري استفاده کنندوبا ايجاد يک هويت‌بصري موردتوافق همگان تأثير پيام‌هاي آن را افزايش دهند.

مديرکل روابط‌عمومي‌وتبليغات کتابچه نشان بانک‌انصار را حاوي مجموعه‌اي از قواعد و روش‌هاي قابل ارايه و بکارگيري در فرايندهاي برندينگ و بازاريابي و فروش دانست که در حوزه‌هاي ارتباطات غيرکلامي و فضاي نمادين آثار بي‌شماري دارد. وي افزود: درعين‌حال، کتابچه از اعمال سليقه‌هاي شخصي در درج نشان بانک‌انصار در رسانه‌هاي‌مکتوب‌والکترونيک جلوگيري‌کرده وباعث‌انسجام نمادين‌وسازماني‌بيشتري درحوزه هويت‌ بصري مي‌شود.

اداره کل روابط عمومي وتبليغات


دوشنبه 25 بهمن 1395 1116 الإثنين 13 فيفرييه 2017 11:42