لوگوبوک بانک‌انصار به واحدهای استانی سراسر کشور ارسال شد

باهدف شکل‌گیری هویت‌بصری

 لوگوبوک بانک‌انصار به واحدهای استانی سراسر کشور ارسال شد

با ارسال لوگوبوک بانک‌ انصار به مدیریت‌ شعب‌ استان‌های این بانک درسراسرکشور، فرایند شکل‌گیری هویت‌بصری بانک مذکور براساس برنامه‌های تحول که اکنون درمرحله دوم اجراء قراردارد، به‌صورت یکپارچه وجامع آغازشد.

به‌گزارش اداره‌کل‌ روابط‌عمومی‌ وتبلیغات، در راستای اجرای برنامه‌های تحول بانک‌انصار، به‌ویژه درحوزه هویت‌بصری و یکپارچه‌سازی این هویت در اذهان‌عمومی کارکنان و افکارعمومی جامعه ومشتریان، لوگوبوک این بانک حاوی ویژگی‌های فنی و توضیحات ضروری اجرایی به مدیریت‌های شعب استانی سراسرکشور ارسال شد.

براساس این گزارش، منحصربه‌فرد، به‌یادماندنی وانعطاف پذیربودن، سادگی، آموزندگی و ماندگاری از ویژگی‌های لوگوی بانک‌انصار است که اکنون در سطح‌عمومی به یک لوگوی شاخص در میان شبکه بانکی کشور تبدیل شده و باعث گردیده است تا این بانک در حوزه مدیریت هویت بصری به یک بانک پیشتاز تبدیل شود.  

شایان ذکراست‌که هدف از بازسازی وابلاغ لوگوبوک بانک‌انصار به همه مبادی ستادی و اجرایی، یکسان‌سازی واستانداردسازی برند و هماهنگی آن با لوگوبوک، هماهنگی و درک مشترک کارکنان از برند و لوگوی بانک و فرهنگ سازی برای مشارکت همه مدیران وکارکنان در ایجاد وحفظ هویت بصری بانک مذکور اعلام شده است. 

اداره کل روابط عمومی وتبلیغات

 

شنبه 23 بهمن 1395 1097 السبت 11 فيفرييه 2017 07:51