ویترین (نسخه 1.0.1 IOS)

اپلیکیشن ویترین ، نرم افزاری ساده، کاربردی و رایگان ، شامل مجموعه اپلیکیشن های IOS بانک می باشد که جهت سهولت دسترسی مشتریان محترم بانک به نرم افزارهای بانک راه اندازی گردیده است.

تصاویر

دانلود نرم افزار

سایر توضیحات

اپلیکیشن  ویترین ، نرم افزاری ساده، کاربردی و رایگان ، شامل مجموعه اپلیکیشن های بانک می باشد که جهت سهولت دسترسی مشتریان محترم بانک به نرم افزارهای بانک راه اندازی گردیده است.

از مهمترین امکانات اپلیکیشن ویترین میتوان به موارد زیر اشاره کرد:

مشاهده کلیه اپلیکیشن های بانک بصورت یکجا

امکان دریافت و نصب آخرین نسخه اپلیکیشن ها

مشاهده توضیحات و جزئیات اپلیکشن ها

امکان دسترسی به اخبار بانک

دریافت اعلان  (Push Notification)