آشنایی با عقود اسلامی (نسخه 1.0.2 اندروید)

آشنایی با عقود اسلامی ، شامل مجموعه کتاتب هایی است که شما را با نحوه صحیح تنظیم مبادلات پولی بر اساس قوانین اسلامی و معاملات اسلامی آشنا می نماید.

تصاویر

دانلود نرم افزار

سایر توضیحات

آشنایی با عقود اسلامی ، شامل مجموعه کتاتب هایی است که شما را با نحوه صحیح تنظیم مبادلات پولی بر اساس قوانین اسلامی و معاملات اسلامی آشنا می نماید.