بانکداری قرض الحسنه انصار (نسخه IOS)

نسخه جدید اپلیکیشن در دست راه اندازی

تصاویر

دانلود نرم افزار

سایر توضیحات

  1. اين اپلیکیشن مبلغ سپرده گذاری درهر مدت زمان را محاسبه می کند و برای افرادی هم که مشتری بانک نمی باشند قابل استفاده می باشد.
  2. سپرده گذار می تواند بعد از مدت انتظار 3  ماه از سپرده گذاری از امتياز تسهيلات قرض الحسنه برخوردار گردد.
  3. مبلغ تسهيلات قابل پرداخت تا سقف 200 ميليون ريال با کارمزد 2% ، حداکثر تعداد اقساط 60 ماه و تعيين تعداد اقساط توسط متقاضی می باشد.
  4. در صورتيکه مشتری بانک بوده ودارای سپرده قرض الحسنه طرح رضوان باشيد می توانيد بدون حضور درشعبه و از طريق اين اپلیکیشن بصورت روزانه از ميزان امتياز تسهيلات قرض الحسنه خود مطلع شويد.
  5. مبنای محاسبه امتياز حداقل موجودی در رروز است وبصورت روزانه امتياز مشتری محاسبه می شود.
  6. امتياز تسهيلات قرض الحسنه طرح رضوان قابل واگذاری به بستگان درجه يک وخواهر وبرادر می باشد.